POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu  TOPGAN F.H BŁAŻOWSKI MICHAŁ JULIAN, z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ul. Krakowskiej 8, NIP: 6461143835, REGON:272842679.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępne jest pod adresem WszystkoOCiasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Wysyłając formularz kontaktowy użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych do celów handlowych i marketingowych w zakresie koniecznym do udzielenia odpowiedzi. Użytkownik ma prawo wglądu do danych, ich edycji lub usunięcia.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – dalej RODO) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 TOPGAN F.H BŁAŻOWSKI MICHAŁ JULIAN, z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ul. Krakowskiej 8,
NIP: 6461143835, REGON:272842679.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:  topganbiuro@tlen.pl

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu

zawarcia oraz realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

zamieszczenia firmy i logo na stronie internetowej Administratora – na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, w tym w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, profilowania dla potrzeb marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi graficzne, usługi IT, usługi prawne, usługi księgowo – podatkowe, teleinformatyczne oraz inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Pani/Pana prawa, obowiązki czy wolności w rozumieniu przepisów RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być profilowane w celu realizowania działań marketingowych. Zautomatyzowane przetwarzanie danych pozwala na ocenę wybranych zachowań, tworzenie prognoz zachowań na przyszłość oraz wyświetlanie treści marketingowych. Nie ma to jednak wpływu na Pani/Pana sytuację prawną. Ma Pani/Pan prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeżeli miałoby ono negatywny wpływ na Pani/Pana prawa i obowiązki.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujący czas:

w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. a – do czasu pełnej realizacji umowy, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą niezwłocznie usuwane;

w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. b – przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Administratora lub do momentu wycofania udzielonej zgody.

w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. c oraz d – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym wobec profilowania, do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie wymaganych danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia oraz realizacji umowy.